MST 0102637341 - Người đại diện Trịnh Văn Việt
Do sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 28/01/2008
GIA PHẢ ĐẠI VIỆT
Địa chỉ: Số 23, ngõ 412 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0979.33.88.11 - Email: hotro@giaphadaiviet.com
1. Chính sách bảo mật - 2. Quy định chung
GIA PHẢ SỐ ĐẠI VIỆT TRỰC TUYẾN HOÀN TOÀN MỚI

Phiên bản mới nhất 4.2.3.9 ngày 14-11-2023

Đại Việt 30 thành viên


 • Giao diện thân thiện, tiện dụng
 • Vẽ cây trực quan
 • Quản lý ảnh, tài liệu
 • Hỗ trợ in ấn
 • Xuất ra Word, Excel, PDF
 • Hỗ trợ tận tình
 • Quản lý tối đa 30 thành viên

Đại Việt 500 thành viên

900,000 đ

Đăng ký


 • Giao diện thân thiện, tiện dụng
 • Vẽ cây trực quan
 • Quản lý ảnh, tài liệu
 • Hỗ trợ in ấn
 • Xuất ra Word, Excel, PDF
 • Hỗ trợ tận tình
 • Quản lý tối đa 500 thành viên

Đại Việt 1000 thành viên

1,300,000 đ

Đăng ký


 • Giao diện thân thiện, tiện dụng
 • Vẽ cây trực quan
 • Quản lý ảnh, tài liệu
 • Hỗ trợ in ấn
 • Xuất ra Word, Excel, PDF
 • Hỗ trợ tận tình
 • Quản lý tối đa 1000 thành viên

Đại Việt không giới hạn

1,900,000 đ

Đăng ký


 • Giao diện thân thiện, tiện dụng
 • Vẽ cây trực quan
 • Quản lý ảnh, tài liệu
 • Hỗ trợ in ấn
 • Xuất ra Word, Excel, PDF
 • Hỗ trợ tận tình
 • Quản lý không giới hạn thành viên

0243.787.7526